ЮРІЯ-ФАРМ

XXI Національний конгрес кардіологів України

ПАРТНЕР КОНГРЕСУ

"Юрія-Фарм" - це міжнародна Корпорація, якій довіряють більше 100000 лікарів по всьому світу! Пишаємось званням "Госпітального дистриб'ютора №1 в Україні", адже виробляємо більше 100 життєво необхідних позицій.   

Життя - це головна земна цінність і ми покликані допомагати лікарям зберігати та покращувати його.

АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Атеросклероз названий «хворобою цивілізації» через планетарні маштаби та фатальні наслідки. І до сьогодні тривають наукові дискусії навколо етіології цього патологічного процесу. Проте, більшість сучасних наукових теорій стверджують, що пускова роль в атерогенезі належить саме ендотеліальній дисфункції, а значить, атеросклероз і є її клінічним проявом. На сьогоднішній день погляди передових науковців ...

РОЛЬ L-АРГІНІНУ В ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: У ФОКУСІ – ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ

Автор: О.В. Курята

Опубліковано: «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ L-АРГІНІНУ ТА L-КАРНІТИНУ В ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА

Сучасні технології лікування гострого коронарного синдрому – фармакологічні, фармакоінвазивні та хірургічні – значно поліпшили перебіг інфаркту міокарда (ІМ), знизили смертність у більшості регіонів світу, зменшили кількість післяінфарктних ускладнень, проте проблема ранньої соці-алізації цих пацієнтів залишається актуальною. Зниження інвалідності, найбільш раннє повернення до праці, можливість вести нормальний спосіб життя – все ...

«Хронічна кардіопатологія: знижуємо ризики, підвищуємо якість життя»

Тези школи кардіологів львів березень 2019