Лектори конгресу

Коваленко Володимир Миколайович
Акад. НАМН України, д-р мед. наук, проф., генеральний директор, завідувач відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Пархоменко Олександр Миколайович
Чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф., завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Лутай Михайло Іларіонович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу атеросклерозу і ІХС ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Сичов Олег Сергійович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Корнацький Василь Михайлович
Чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф., заступник генерального директора по науково-клінічній роботі, завідувач відділу профілактичної медицини та соціальної кардіології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Воронков Леонід Георгійович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Мітченко Олена Іванівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу ендокринної кардіології та дисліпідемій ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Соколов Максим Юрійович
Д-р мед. наук, професор, завідувач відділу інтервенційної ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Сіренко Юрій Миколайович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу вторинних і легеневих гіпертензій ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Шумаков Валентин Олександрович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу інфаркту міокарда та кардіореабілітації ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Талаєва Тетяна Володимирівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної фізіології та генетики ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Гавриленко Тетяна Іллінічна
Д-р біол. наук, проф., завідувач відділу імунології та біохімії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Міщенко Лариса Анатолівна
Д-р мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу артеріальної гіпертензії та коморбідної патології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Кожухов Сергій Миколайович
Д-р мед. наук, завідувач відділу клінічної фармакології та кардіоонкологїі ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Лазоришинець Василій Васильович
Акад. НАМН України, д-р мед. наук, проф., директор ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова НАМН України"
Амосова Катерина Миколаївна
Член-кор. НАМНУ, проф., віце-президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України
Несукай Олена Геннадіївна
Д-р мед. наук, проф., головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”, Керівник експертного консультативно-діагностичного та лікувального центру міокардиту і кардіоміопатій, дійсний член Європейського товариства кардіологів
Тодуров Борис Михайлович
Чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф., Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»
Андрієвська Світлана Олексіївна
Проф., Головний позаштатний кардіолог ДОЗ Одеської ОДА
Коваль Олена Акиндинівна
Проф. кафедри внутрішньої медицини №3 ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"
Ханюков Олексій Олександрович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри Внутрішньої медицини №3 Дніпровського державного медичного університету
Жарінов Олег Йосипович
Проф., завідувач кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика
Колесник Тетяна Володимирівна
Проф., завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Бабій Ліана Миколаївна
Д-р мед. наук, проф. провідний науковий співробітник відділу інфаркту міокарда та кардіореабілітації ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Березін Олександр Євгенович
Д.м.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб № 2 Запорізького державного медичного університету
Долженко Марина Миколаївна
Проф., завідувач кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика
Катеренчук Іван Петрович
Проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами Української медичної стоматологічної академії
Коваль Сергій Миколайович
Проф., завідувач відділом артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Витриховський Андрій Ігорович
Д.м.н., лікар-кардіолог Івано-Франківського обласного кардіоцентру
Єгоров Констянтин Юрійович
К.м.н., доцент кафедри Внутрішньої медицини №3 ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Іванов Дмитро Дмитрович
Проф., завідувач кафедри нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л. Шупика
Карпенко Юрій Іванович
Проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 з курсом серцево-судинної патології Одеського національного медичного університету
Чабан Олег Созонтович
Д-р мед. наук, Академік Академії Наук Вищої Освіти України, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
Фуркало Сергій Миколайович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" НАМН України
Ягенський Андрій Володимирович
Д-р мед. наук, проф., керівник Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису
Федоров Сергій Валерійович
Д-р мед. наук, проф. кафедри терапії і сімейної медицини ПО Івано-Франківського національного медичного університету
Тащук Віктор Корнійович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету
Колесник Михайло Юрійович
Проф. кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО Запорізького державного медичного університетуп
Потабашній Валерій Аркадійович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри Терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету
Стеблюк Всеволод Володимирович
Д-р мед. наук, проф., Генеральний директор Директорату реабілітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації ветеранів Міністерства у справах ветеранів України
Нетяженко Василь Захарович
Чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця
Осовська Наталія Юріївна
Д-р мед. наук, проф. кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету
Федьків Світлана Володимирівна
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділення променевої діагностики ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова НАМН України"
Яковлева Лариса Миколаївна
Д-р мед. наук, проф. кафедри кардіології і функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти
Маньковський Борис Микитович
Чл.-кор. НАМН України, проф., заслужений діяч науки і техніки України завідувач кафедри діабетології НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Рішко Микола Васильович
Д-р мед. наук, проф., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України, завідувач кафедри госпітальної терапії медичного факультету Д-р мед. наук, проф., зав. кафедри госпітальної терапії УжНУ, Голова Закарпатського обласного товариства терапевтів та кардіологів
Осьодло Василь Ілліч
Д-р псих. наук, проф., начальник гуманітарного інституту, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Кириченко Алла Григорівна
Проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини
Копиця Микола Павлович
Д-р мед. наук, завідувач відділом профілактики та лікування невідкладних станів ДУ ««Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Teresa Lopez Fernandez (Spain)
Maciej Banach
Проф. Президент Дослідницького інституту лікарні меморіалів Польської матері, президент Польської асоціації ліпідів (PoLA), радник EAS з питань, що стосуються відносин з ЄС, Польща, Лодзь
Стичинський Олександр Сергійович
Д-р мед. наук, проф., завідувач відділення електрофізіології та рентгенхірургічного лікування серцевих аритмій ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»
Серік Сергій Андрійович
Д-р мед. наук, завідувач відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ДУ ««Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Соколова Любов Костянтинівна
Д-р мед. наук, старший науковий співробітник, керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України
Андрієвська Світлана Олексіївна
Д-р мед. наук, проф., гол. лікар Одеського обласного кардіологічного диспансеру
Рудик Юрій Степанович
Проф., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ ««Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Швед Микола Іванович
Д-р мед. наук, проф. кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського
Середюк Нестор Миколайович
Д-р мед. наук, проф. кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету
Кулик Любомир Володимирович
Д-р мед. наук, проф. Кафедра хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Березін Олександр Євгенович
Д-р мед. наук доцент кафедри внутрішніх хвороб № 2 Запорізького державного медичного університету
Катеренчук Іван Петрович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами Української медичної стоматологічної академії
Распутіна Леся Вікторівна
Д-р мед. наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького державного медичного університету
Карпенко Юрій Іванович
Д-р мед. наук, проф., керівник регіонального центру кардіохірургії, завідувач кафедри внутрішніх хвороб з курсом серцево-судинної патології Одеського національного медичного університету
Паньків Володимир Іванович
Д-р мед. наук, проф., лікар-ендокринолог вищої категорії, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Колеснікова Олена Вадимівна
Д-р мед. наук, проф., заступник директора з наукової роботи ДУ ««Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Гребеник Мар'ян Васильович
Д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри терапії і сімейної медицини ФПО Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського
Гічун В'ячеслав Сафронович
Керівник установи, Державна установа "Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору Міністерства внутрішніх справ України"
Іркін Олег Ігорович
Д-р мед. наук, провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Кушніренко Стелла Вікторівна
д. мед. наук, декан терапевтичного факультету, доцент кафедри нефрології та нирково-замісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Титоренко Ірина Борисівна
Канд. мед. наук провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та адювантних методів лікування Національний інститут раку
Селюк Мар`яна Миколаївна
Канд. мед. наук, професор Кафедри військової терапії Української військово-медичної академії
Лашкул Дмитро Андрійович
Д-р мед. наук, проф. кафедри внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету
Лутай Ярослав Михайлович
Д-р мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії, старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Рябенко Дмитро Васильович
Д-р мед. наук, провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Орищин Неля Дмитрівна
Д-р мед. наук, лікар з УЗД кардіологічного відділення №1 КНП ЛОР «Львівський обласний державний клінічний лікувально - діагностичний кардіологічний центр»
Лебединець Дмитро Володимирович
Канд. мед. наук, керівник Інсультного Центру, лікар-невролог "Клінічна лікарня «Феофанія», ДУС, Київ член робочої групи НСЗУ з питань інсульту
Сало Сергій Васильович
Канд. мед. наук, заслужений лікар України, кардіохірург вищої кваліфікаційної категорії, завiдувач відділення екстренної ендоваскулярної хірургії ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова НАМН України"
Волков Дмитро Євгенович
К.м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділення ультразвукової та клініко-інструментальної діагностики та мініінвазивних втручань ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України”
Сидорова Наталія Миколаївна
Д-р мед. наук, проф. кафедри Української військово-медичної академії
Гетьман Таісія Вячеславівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Ревенько Іванна Леонідівна
Канд. мед. наук, лікар-невролог поліклінічного відділення ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Романова Олена Миколаївна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Чендей Тарас Васильович
Канд. мед. наук, доцент кафедри госпітальної терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Голікова Ілона Петрівна
Канд. мед. наук старший науковий співробітник відділу атеросклерозу та ІХС ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Носенко Наталія Миколаївна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник, лікар кардіолог вищої категорії, зав. відділенням функціональної діагностики ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
Гарміш Олена Олексіївна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Данильчук Ігор Віталійович
Канд. мед. наук, інтервенційний кардіолог, лікар-кардіолог вищої категорії. Директор КНП «ВРЦСП», член правління Асоціації інтервенційних кардіологів України, м. Вінниця
Терещенко Наталія Михайлівна
Канд. мед. наук, науковий співробітник відділу інфаркту міокарда та кардіореабілітації ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Крячок Ірина Анатоліївна
Д-р мед. наук, проф., завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку
Довганіч Наталія Василівна
Канд. мед. наук, науковий співробітник відділу клінічної фармакології та кардіоонкологїі ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Саєнко Яніна Андріївна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ «Центр інноваційних технологій» НАН України
Юзвенко Тетяна Юріївна
Д-р мед. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукових питань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Тітова Наталія Сергіївна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Лебідь Ігор Григорович
Д-р мед. наук, провідний науковий співробітник, лікар-кардіолог відділення реконструктивної хірургії і патології міокарда з палатою інтенсивної терапії ДУ "Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України"
Черняга-Ройко Уляна Петрівна
Канд. мед. наук, доцент кафедри променевої діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Голова Асоціації фахівців серцево-судинної патології
Матова Олена Олександрівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник артеріальної гіпертензії та коморбідної патології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Фломін Юрій Володимирович
Канд. мед. наук, завідувач Інсультного центру «Універсальна клініка «Оберіг», Київ лікар-невролог, Заслужений Лікар України, член Правління УАБІ, член робочої групи МОЗ з питань інсульту»
Срібна Ольга Володимирівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Могильницький Євген Володимирович
Канд. мед. наук, лікар відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Лизогуб Сергій Володимирович
Завідувач електрофізіологічною лабораторією з рентген-операційною ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Рековець Оксана Леонідівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу вторинних і легеневих гіпертензій ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Ляшенко Аліна Вікторівна
Канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”
Торбас Олена Олександрівна
Канд. мед. наук, науковий співробітник відділу вторинних і легеневих гіпертензій ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”