Мієлопероксидаза як предиктор серцевої недостатності та смерті у пацієнтів гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST

Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай Питання З представлених даних важко зрозуміти, чи була у пацієнтів з зайвою вагою та ожирінням більша кількість ускладнень ГІМ? Доповідачі: Родіонова Ю.В., Копиця М.П., Кутя І.М., Титаренко Н.В., Гільова Я.В. (Харків) Відповідь Так, Читати далі …

Ризики розвитку артеріальної гіпертензії за наявності ознак дисплазії сполучної тканини

Модератори: проф. Л.М. Бабій, к.м.н. О.О. Матова Питання На момент первинного обстеження ступень АГ визначалась на тлі антигіпертензивної терапії та яке було лікування АГ, а також чи мали пацієнти ХХН, гіпертрофію ЛШ? Доповідачі: Рак Н.О., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В., Вірна Читати далі …

Пошук предикторів пізніх рецидивів аритмії у хворих із персистуючою фібриляцією передсердь після кардіоверсії

Модератори: д.м.н. Ю.В. Зінченко Питання Які рекомендації ви запропонуєте лікарям за результатами проведеного дослідження? Доповідачі: Павлик Н.С., Павлик Я.С., Децик О.Б., Кушта О.Ю., Жарінов О.Й. (Львів) Відповідь У пацієнтів з відновленим синусовим ритмом і наявними факторами ризику виникнення пізніх рецидивів Читати далі …

The association between diffusing ability of lungs and arrhythmias onset in early post-covid-19 period

Модератори: д.м.н. Ю.В. Зінченко Питання Якою класифікацією ви користувалися для визначення ранніх та пізніх рецидивів? Яка практична значимість вашого дослідження? Доповідачі: Konopkina L.I., Shchudro O.O., Bielosludtseva K.O., Myronenko O.V. (Dnipro) Відповідь Дякую за питання, вельмишановний Юрій Васильович! Згідно з рекомендаціями Читати далі …

Вплив комплексного лікування на діастолічну функцію лівого шлуночка у пацієнтів з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією у поєднанні з ішемічною хворобою

Модератори: проф. Л.М. Бабій, к.м.н. О.О. Матова Питання Який рівень NT-pro BNP мали пацієнти залежно від типу ремодулювання ЛШ, а також яке значення ІММ ЛШ в групах пацієнтів залежно від типу порушень ДФ ЛШ? Доповідачі: Шейко С. O., Дорошенко О.О. Читати далі …

Динаміка змін варіабельності артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли інфаркт міокарда, з урахуванням поліморфізму гену рецепторів ангіотензину II типу 1 за результатами довготривалого спостереження

Модератори: проф. Л.М. Бабій, к.м.н. О.О. Матова Питання Який рівень середньоденного та середньонічного АТ мали пацієнти досліджуваних груп при первинному дослідженні та на тлі лікування? Доповідачі: Фурса О.В., Колесник Т.В. (Дніпро) Відповідь У таблиці наведена динаміка середньоденних та середньонічних рівнів Читати далі …

Зміни сироваткового вмісту ліпокаліну, асоційованого з желатиназою нейтрофілів, у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу

Модератори: проф. Л.М. Бабій, к.м.н. О.О. Матова Питання Яке значення ШКФ мали пацієнти груп порівняння, в тому числі з використанням для розрахунку цистатину С, а також чи була визначена у пацієнтів альбумінурія? Доповідачі: Біловол О.М., Князькова I.I., Kірієнко O.M., Циганков Читати далі …

Діастолічна функція лівого шлуночка у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та хронічним обструктивним захворюванням легень

Модератори: к.м.н. О.М. Ломаковський Питання На підставі чого виникло припущення, що ХОЗЛ повинно погіршувати діастолічну функцію лівого, а не правого шлуночка, що логічніше, тим паче, що за даними автора пацієнти з ХОЗЛ не відрізняються від контрольної групи по показникам діастоли Читати далі …

Мієлопероксидаза як предиктор серцевої недостатності та смерті у пацієнтів гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST

Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай Питання З представлених даних важко зрозуміти, чи була у пацієнтів з зайвою вагою та ожирінням більша кількість ускладнень ГІМ? Доповідачі: Родіонова Ю.В., Копиця М.П., Кутя І.М., Титаренко Н.В., Гільова Я.В. (Харків) Відповідь Так, Читати далі …

Роль розчинного супресора туморогенезу 2 у прогнозуванні ефективності реваскуляризації при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST

Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай Питання По перше я б змінив висновки на MПO є не дуже (чутливістю 63,6%) значущим маркером для прогнозування початку/прогресування СН та смертності від усіх причин у пацієнтів із STEMI. Потім треба чітко відзначити Читати далі …