Фібриляція предсердь у хворих з коморбідними артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу

Ю.В. Гончарук, М.В. Гребеник, Л.І. Зелененька (Тернопіль)