Рівні моноцитарного хемоатрактантного протеїну-1 у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу та без нього після перенесенного перкутанного коронарного втручання

С. А. Серік, Н.Р. Мавричева, Т.О. Ченчик (Харків)