Рівень ішемії та протромботичної відповіді є пов’язаними з жорсткістю судин у пацієнтів з гострим коронарним синдромом без елевації ST

Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай

Питання

Чи була достовірною різниця у віці між хворими з різною PWV (6 років велика різниця) та чи не можуть бути отримані розбіжності у рівні маркерів обумовлені різницею у віці?


Доповідачі: Щукіна О.С., Коваль О.А., Гордієнко Ю.А., Ткаченко В.А., Шевцова А.І. (Дніпро)

Відповідь

Різниця у віці була недостовірною між групами з нормальною та підвищеною швидкістю пульсової хвилі (PWV) (р=0,08).

Стосовно другої частини питання про можливу обумовленість розбіжностей у рівні маркерів віком пацієнтів. Було проведено аналіз даних, у т.ч. кореляційний аналіз, для підтвердження або спростування цього припущення. Згідно результатів статистичного аналізу не було виявлено достовірного зв'язку між віком та рівнями маркерів у 1й та 6й день госпіталізації.


Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай

Питання

Вимірювання PWV проводили на якій ділянці (артерії м’язового (сонна-радіальна артерії) або еластичного (сонна-стегнова артерії) типу)?


Доповідачі: Щукіна О.С., Коваль О.А., Гордієнко Ю.А., Ткаченко В.А., Шевцова А.І. (Дніпро)

Відповідь

Використаний апарат для вимірювання параметрів жорсткості артерій дає можливість оцінити каротидно-феморальну швидкість пульсової хвилі.


Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай

Питання

Чи корелювали показники PWV з даними КВГ у цих хворих?


Доповідачі: Щукіна О.С., Коваль О.А., Гордієнко Ю.А., Ткаченко В.А., Шевцова А.І. (Дніпро)

Відповідь

Ні, показники швидкості пульсової хвилі (PWV) не корелювали з КПГ ні на 1 день, ні на 6й день перебування у стаціонарі.