Роль розчинного супресора туморогенезу 2 у прогнозуванні ефективності реваскуляризації при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST

Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай

Питання

По перше я б змінив висновки на MПO є не дуже (чутливістю 63,6%) значущим маркером для прогнозування початку/прогресування СН та смертності від усіх причин у пацієнтів із STEMI. Потім треба чітко відзначити що практично дає цей показник – якщо зміни в лікуванні тоді де лікування, якщо це повна реваскуляризація то де ураження судин?


Доповідачі: Кутя І.М., Копиця М.П., Гільова Я.В., Родіонова Ю.В., Петєньова Л.Л. (Харків)

Відповідь

По першому зауваженню я цілком з Вами згідна. І таким чином дозвольте так змінити (сформулювати) висновок:

"МПО є вагомим додатковим інструментом для прогнозування початку/прогресування СН та смертності від усіх причин у пацієнтів із STEMI протягом 12 місяців спостереження."

тому що все-таки за даними РОК аналізу нами отримано, що площа під кривою (AUC) дорівнює 0.81, а це за даними статистичних посібників вважається дуже хорошим показником.

По другому зауваженню. Нами визначено, що показник МПО допомагає визначити прогноз пацієнта, та внаслідок цього допомагає стратифікувати пацієнтів за тяжкістю прогнозу та, наприклад, інтенсифікувати індивідуалізувати терапію (наприклад, збільшити дозу препарату тощо, при цьому терапія зазначених пацієнтів відбувається згідно з рекомендаціями та протоколів).