Профілактика реперфузійних порушень у хворих на гострий коронарний синдром з абдомінальним ожирінням

М.І.Швед, І.О.Ястремська, Т.О.Добрянський (Тернопіль)