Пошук предикторів пізніх рецидивів аритмії у хворих із персистуючою фібриляцією передсердь після кардіоверсії

Модератори: д.м.н. Ю.В. Зінченко

Питання

Які рекомендації ви запропонуєте лікарям за результатами проведеного дослідження?


Доповідачі: Павлик Н.С., Павлик Я.С., Децик О.Б., Кушта О.Ю., Жарінов О.Й. (Львів)

Відповідь

У пацієнтів з відновленим синусовим ритмом і наявними факторами ризику виникнення пізніх рецидивів фібриляції передсердь (фонова брадикардія, часта передсердна екстрасистолія, ранні рецидиви фібриляції передсердь після кардіоверсії) через 9 місяців рекомендовано проводити дистанційну реєстрацію ЕКГ упродовж семи днів принаймні двічі на день, тривалістю дві хвилини, для діагностики пізніх рецидивів аритмії і визначення потреби в подальшому продовженні антикоагулянтної і антиаритмічної терапії.