Оцінка прогностичної значущості показників спекл трекінг-ехокардіографії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда

Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай

Питання

Стандартна трансторакальна ЕХОкг при ГІМ достовірно вимірює фракцію викиду ЛШ та індекс сегментарних порушень що корелює з перебігом післяінфарктного періоду. Навіщо це ускладнювати спекл трекінг – ехокардіографією? Або треба порівняти ці методи дослідження.


Доповідачі: Барнетт О.Ю., Лабінська О.Є., Галькевич М.П., Кияк Ю.Г. (Львів)

Відповідь

Фракція викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) є гарним показником, має прогностичну значущість, проте має низьку чутливість, згідно даних літератури. Багато пацієнтів, з серцево-судинних ускладненнями та/або смерті, мають ФВ ЛШ більше 40%. Тому дуже важливим є використання показників, які б могли виявляти пацієнтів високого ризику з метою профілактики розвитку ускладнень. В нашій роботі ми оцінювали і показники стандартної трансторакальної ехокардіографії, і доплерівські показники, і маркери спекл трекінг ехокардіографії. Найбільшу прогностичну значущість, як було продемонстровано, виявили саме показники спекл трекінг ехокардіографії.