Оцінка ліпідного обміну у хворих на генералізований пародонтит та ішемічну хворобу серця

О.В. Скибчик, Т.М. Соломенчук, О.І. Годована (Львів)