Мієлопероксидаза як предиктор серцевої недостатності та смерті у пацієнтів гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST

Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай

Питання

З представлених даних важко зрозуміти, чи була у пацієнтів з зайвою вагою та ожирінням більша кількість ускладнень ГІМ?


Доповідачі: Родіонова Ю.В., Копиця М.П., Кутя І.М., Титаренко Н.В., Гільова Я.В. (Харків)

Відповідь

Так, згідно результатів нашого дослідження у пацієнтів із зайвою вагою та ожирінням було більше серцево-судинних ускладнень у ранньому постінфарктному періоді. В осіб групи з ускладненнями ожиріння реєстрували статистично значуще частіше, ніж в осіб групи без ускладнень (p=0,02).


Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай

Питання

Останні дані свідчать про зворотний зв'язок між рівнями BNP і NT-proBNP та індексом маси тіла. Як ви можете пояснити більший рівень NT-proBNP у пацієнтів з зайвою вагою у вашому дослідженні?


Доповідачі: Родіонова Ю.В., Копиця М.П., Кутя І.М., Титаренко Н.В., Гільова Я.В. (Харків)

Відповідь

У дослідження включені 60 пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST. Виявлене нами підвищення рівня NT-proBNP серед пацієнтів із надмірною масою тіла та ожирінням ми пов'язуємо з наявністю у цих осіб більшої кількості серцево-судинних ускладнень в ранньому післяінфарктному періоді. Наші результати співзвучні з даними літературних джерел [1,2]. В подальшому ми плануємо продовжувати наше дослідження і при збільшенні числа спостережень очікуємо отримати нові результати, що ймовірно підтвердять зворотній зв'язок між рівнями NT-proBNP та індексом маси тіла.

Tang B, Xiao Sh. Relationship between obesity and NT-proBNP and the effect on prognosis of acute myocardial infarction. Revista Argentina de Clínica Psicológica. 2020;XXIX (3): 5 1 7 – 2 1. doi: 10.24205/03276716.2020.751.

Hussain A, Sun W, Deswal A, de Lemos JA, McEvoy JW, Hoogeveen RC, et. al. Association of NT-ProBNP, Blood Pressure, and Cardiovascular Events: The ARIC Study. J Am Coll Cardiol. 2021 Feb 9;77(5):559-571. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.063. PMID: 33538254; PMCID: PMC7945981.