Динаміка змін варіабельності артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли інфаркт міокарда, з урахуванням поліморфізму гену рецепторів ангіотензину II типу 1 за результатами довготривалого спостереження

Модератори: проф. Л.М. Бабій, к.м.н. О.О. Матова

Питання

Який рівень середньоденного та середньонічного АТ мали пацієнти досліджуваних груп при первинному дослідженні та на тлі лікування?


Доповідачі: Фурса О.В., Колесник Т.В. (Дніпро)

Відповідь

У таблиці наведена динаміка середньоденних та середньонічних рівнів АТ,

При первинному обстеженні пацієнти 1 групи мали нормальні рівні САТд та САТн (134,67 (125,84; 140,53) мм рт. ст. та 115,28 (107,47; 124,37) мм рт. ст. відповідно. Пацієнти 2 групи за медіаною мали цільові рівні САТ: вдень 131,31 (124,28; 140,71) мм рт. ст. та вночі 119,51(108,78; 124,58) мм рт. ст. Пацієнти 3 групи мали підвищені рівні САТ: вдень 140,51 (131,13; 156,00) мм рт. ст. та вночі 137,68 (118,50; 153,33) мм рт. ст., і за рівнем САТн відрізнялись від пацієнтів 1 групи (p < 0,05) та від пацієнтів 2 групи (p > 0,05). Рівні ДАТ у пацієнтів усіх груп при первинному обстеженні відповідали цільовим значенням за медіаною, а саме у пацієнтів 1 групи середній рівень ДАТ склав вдень 78,79 (75,56; 82,21) мм рт ст. та вночі 63,57 (59,0; 74,05) мм рт ст. Пацієнти 2 групи мали такі рівні ДАТ вдень 82,0 (74,19; 86,29) мм рт. ст. та вночі 65,46 (62,29; 73,56)мм рт. ст. Пацієнти 3 групи мали нормальні рівні ДАТ вдень 83,22 (79,62; 99,63)мм рт. ст., але підвищений ДАТн (77,09 (73,81; 82,00) мм рт. ст.) та за рівнем ДАТн відрізнялись від пацієнтів 1 та 2 груп (p < 0,05).


На фоні лікування відбулося достовірне зниження САТ та ДАТ у пацієнтів 1 групи вдень за медіаною, рівень АТ вночі залишився незмінним. У пацієнтів 2 групи рівні АТ за медіаною відповідали цільовим значенням при первинному обстеженні та не змінились при обстеженні через 38 місяців. Пацієнти 3 групи при первинному обстеженні мали підвищені рівні АТ та за рівнем САТн відрізнялись від пацієнтів 1 групи (p<0,05) та від пацієнтів 2 групи (p>0,05), а за рівнем ДАТн від пацієнтів 1 та 3 групи (p<0,05). На фоні лікування у пацієнтів 3 групи зареєстровано зниження рівнів АТ та встановлено достовірне зниження саме вночі (p<0,05).