Програма

XXII НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ

Запрошуємо Вас, шановні колеги, детально ознайомитись з програмою Конгресу та підготувати свої запитання відповідно обраного тематичного засідання.

Для доступу до детальнішої інформації програми та доступу до трансляції натисніть кнопку "ПЕРЕЙТИ" відповідного залу.

21.09.2021

ХОЛ ЧЕМПІОНІВ

9:30 – 10.00

Лекція: Рекомендації ESC 2020 року по веденню хворих з фібриляцією передсердь: фокус на покращення якості життя та управління факторами ризику


10:00-10:40

Науково-практичний

симпозіум: Гострий коронарний синдром – на стику теорії та практики, нові можливості

антиагрегантної терапії

                                       

10:40-11:20

Науково-практичний

симпозіум: Безпека та ефективність застосування антигіпертензивної терапії в умовах пандемії COVID-19

   

11:20-12:00

Науково-практичний

симпозіум: Ведення пацієнта з ФП в епоху пандемії COVID-19. Час приймати нові

рішення                                              

12:00-12:40

Науково-практичний

симпозіум: Артеріальна гіпертензія із супутніми факторами ризику: як підвищити ефективність терапії?                                               

12:40-13:20

Науково-практичний

симпозіум: Безпека антикоагулянтної терапії у коморбідних пацієнтів

 

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-14:40

Науково-практичний

симпозіум: Симпатичний овердрайв: світовий тренд чи шлях впливу на

серцево-судинний континіум

                      

14:40-15:20

Науково-практичний симпозіум: Особливості антитромботичної терапії у хворих високого ризику з фібриляцією передсердь

 

15:20-16:00

Науково-практичний симпозіум: Комбінована блокада РААС та

неприлізину як стандарт сучасної терапії ХСН: докази та нові дані  

 

16:00-16:40

Науково-практичний

симпозіум: Потрійна терапія:

данина моді чи необхідність?


16:40-17:30

Науково-практичний

симпозіум: Нове показання для дапагліфлозину – революційна зміна парадигми лікування хронічної серцевої недостатності    

                 

17.50 -18.30

Відкриття XXII Національного Конгресу кардіологів України


18.30 Концерт

СПАРТА

9:30 – 10.00

Лекція: Комбінована

антигіпертензивна терапія з діуретиком: чи є підстави змінювати звички?

 

10:00-10:30

Науково-практичний

симпозіум: Можливості статинотерапії на первинній ланці допомоги в Україні:

уроки дослідження ОЗІРКА

 

10:30-11:00

Науково-практичний симпозіум: Оцінка геморагічного ризику у

пацієнтів на гострий коронарний синдром зі стійкою елевацією сегмента ST та можливості вибору подвійної антиагрегантної терапії


11:00-11:40

Науково-практичний

симпозіум: Місце антикоагулянтної терапіїї в умовах розвитку інтервенційних втручань


11:40-12:10

Клінічний семінар: Сучасна

діуретична терапія у запитаннях та відповідях

          

12:10-12:40

Науково-практичний

симпозіум: Пацієнт із фібриляцією передсердь та COVID 19

 

12:40-13:20

Науково-практичний

симпозіум: Нові можливості захисту життєвоважливих органів в невідкладній

кардіології ти кардіохірургії

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-14:30

Лекція:

Постінфарктна серцева недостатність  


 14:30-15:00

Круглий стіл: Комбінації іРААС з діуретиком як стратегія лікування АГ: check-point з експертами

                          

15:00-17:40

Секційне засідання

ФУНДАМЕНТАЛЬНА КАРДІОЛОГІЯ ТА РЕГЕНЕРАТИВНА

МЕДИЦИНА      

 

ОЛІМПІЯ

9:30- 13.20

Секційне засідання:

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ 

   

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-15:40

Секційне засідання:

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

 

15:40- 17.40

Освітня сесія:

ЛЕГЕНЕВА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА ХРОНІЧНА ТРОМБО-ЕМБОЛІЧНА ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ:

ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ


АЛЬТІУС

09:30- 12.00

Секційне засідання:

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ

ПРОБЛЕМИ В КАРДІОЛОГІЇ

 

12:00- 13:20

Об’єднана сесія Міжнародного товариства кардіо-онкології

(ICOS) та Асоціації кардіологів України

Частина 1


13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-16:30    

Об’єднана сесія Міжнародного товариства кардіо-онкології

(ICOS) та Асоціації кардіологів України

Частина 2


16:30-16:50

Проблемна доповідь:

Статинотерапія: нові амбітні цілі, можливості та COVID-19

                                                             16:50-17:50

Круглий стіл: Серцево-судинні ризики

22.09.2021

ХОЛ ЧЕМПІОНІВ

9.00–10.20

Об’єднана сесія

Європейського кардіологічного  товариства

та Всеукраїнської асоціації кардіологів України

 

10:20-10:40

Всесвітній день серця

Еммануїл Шеврон


10:40-12:00 

Обєднане засідання Європейського кардіологічного журналу

(European Heart Journal) та

Українського кардіологічного журналу

 

12:00-13:20 

Огляд рекомендації Європейського товариства кардіологів з діагоностики та

лікування серцево-судинних захворювань 2021

року

 

13:20-14:00  ПЕРЕРВА

 

14:00-16:50 

Пленарне засідання

ГОСТРИЙ

КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ ТА ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ              

СПАРТА

9.00 - 11.50  

Пленарне засідання 

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

 

11:50-12:50

Актуальна дискусія: Інтервенційні втручання при стабільній ішемічній хворобі серця. Зміна поглядів на діагностику і лікування                                  

 

12:50-13:20

Чи є можливість оптимізації сучасної антиангінальної терапії?


13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-14:40

Круглий стіл:

ІХС. Стратегії діагностики та лікування ішемії міокарду


14:40-15:20

Майстер-клас: Більше, ніж просто метаболічний синдром:погляд патофізіолога та кардіолога 


15:20-15:50

Лекція: Нові аспекти та переосмислення цінностей стратегії поліпілл

 

15:50-16:30

Круглий стіл:

Чи є можливість оптимізації сучасної антиангінальної терапії?

16:30-17:00

Майстер-клас:

Раціональний підхід до вибору оптимальної медикаментозної терапії при ІХС

17:00-17:30

Майстер-клас: Обмін

думками: Тактика лікаря при коморбідних станах у хворих з фібриляцією передсердь  

 

ОЛІМПІЯ

9:00-13:20

Пленарне засідання

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-14:40

Науково-практичний симпозіум: Зниження

і контроль АТ, як ключовий фактор впливу на прогноз пацієнта


14:40-15:20

Круглий стіл: Тактика лікування резистентної

гіпертензії та ускладнень гіперальдостеронізму

 

15:20-16:00

ПАТ у пацієнтів після ГКС: практичні інструменти для

підвищення прихильності до терапії  

 

16:00-16:20

Майстер-клас (клінічний розбір)

Особливості

корекції кардіо-васкулярного ризику у пацієнта коморбідним та станами                          


16:20-17:15

Клінічний розбір:

Міждисциплінарна дискусія: CaReMe підхід до лікування коморбідного пацієнта з цукровим діабетом 


    

АЛЬТІУС

9:00 – 11:25

Секційне засідання

СЕРЦЕВО-СУДИННА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

 

11:25 – 13:20

Секційне засідання

ФУНКЦІОНАЛЬНА

ДІАГНОСТИКА      

 

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-17:00 

Пленарне засідання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАРДІОНЕВРОЛОГІЇ

СІТІУС

9:00 – 12:40

Конкурс молодих  вчених

 

12:40 – 13:20

Науково-практичний симпозіум: Пацієнтка з АГ з елегантного віку         

 

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-17:00 

Секційне засідання

КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЯ   

23.09.2021

ХОЛ ЧЕМПІОНІВ

9.00-11.40

Пленарне засідання:

COVID-19  ТА СЕРЦЕВО СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ                    


11.40–13.20

Пленарне засідання

ІНТЕРВЕНЦІЙНА

КАРДІОЛОГІЯ

Частина 1

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14.00–16.00

Пленарне засідання

ІНТЕРВЕНЦІЙНА

КАРДІОЛОГІЯ

Частина 2


16.00-17.15

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ ТА

АСОЦІАЦІЇ КАРДІОХІРУРГІВ УКРАЇНИ

17:15-17:50

Клінічна дискусія: Суперечливі аспекти антитромботичної терапії у пацієнтів з ФП

17:50-18:10

Проблемна доповідь: Синдром Бругада – сучасні тенденції в діагностиці та

лікуванні

СПАРТА

9.00-13.20

Пленарне засідання 

СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ


13:20-14:00 ПЕРЕРВА

14.00–14.30

Майстер-клас:   Пацієнт з ХСН та зниженою ФВ:

з чого починати лікування?

14:30-15:00

Лекція: Роль блокаторів мінералокортикоїдних

рецепторів у пацієнтів з серцевою недостатністю та ФП                               


15:00-15:30

Думка експерта: Прогресування хронiчноi СН як визначальний чинник її клiнiчного перебiгу: новi пiдходи до розв'язання проблеми

      

15:30-16:00

Клiнiчний семiнар: Розширення

можливостей у лiкуваннi пацIентiв з тяжкою ХСН: амбулаторна

iнотропна пiдтримка

 

16.00–18.10

Секційне засідання

АНТИКОАГУЛЯНТНА

ТЕРАПІЯ               

ОЛІМПІЯ

9.00–13.20

Секційне засідання

ФАРМАКОТЕРАПІЯ  

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-14:30

Дискусія

Що важливіше – ритм або частота? Місце антиаритміків класу ІС в лікуванні фібриляції передсердь

 

14:30-16:25

Секційне засідання

Серцево-судинні захворювання та цукровий діабет        

    

 16:25-16:55

Клінічний розбір: Оптимізація лікування

пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та високим серцево-судинним ризиком:

консіліум провідних експертів

 

16:55-17:35 

Науково-практичний симпозіум:

Сучасні підходи до лікування СНзнФВ в рамках останніх

міжнародних рекомендації з СН. іНЗКТГ-2 та їх переваги для пацієнтів з СНзнФВ             

АЛЬТІУС

9.00–13.00

Секційне засідання

Спільне засідання Європейського товариства з

атеросклерозу,

Українського товариства з атеросклерозу та

Міжнародної спілки експертів з ліпідології


13.00–13.20

Майстер клас: Неалкогольно-жирова хвороба печінки в кардіологічній практиці – чому це важливо? Думка гастроентеролога


13:20-14:00 ПЕРЕРВА


14.00-14.50

Круглий стіл: Інноваційний підхід в досягненні цільових рівнів ЛПНГ 

                              

14:50-17:50  

Пленарне засідання

СЕСІЯ ВТОРИННИХ І РЕЗИСТЕНТНИХ

ГІПЕРТЕНЗІЙ      

Готель "РУСЬ"

9.00–10.25

Пленарне засідання

ІНВАЗИВНА АРИТМОЛОГІЯ


10.25–12.35

Пленарне засідання

КЛІНІЧНА АРИТМОЛОГІЯ


12.35–13.15

Круглий стіл: Актуальні питання антикоагулянтної терапії у пацієнтів, що

перенесли транзиторну ішемічну атаку або інсульт


13:20-14:00 ПЕРЕРВА


14.00-14.40

Круглий стіл: Антикоагулянтна терапія у пацієнтів з ІХС      

                              

14:40-15:20  

Круглий стіл: Необхідність скринінгу пацієнтів на

наявність ФП в умовах пандемії: практичні поради та власний досвід    


15:20-15:40  

Майстер-клас

Курація паціентів з порушеннями ритму та хронічною серцевою недостатністю


15:40-16:10  

Лекція: Контроль ритму у пацієнтів з

ФП – роль антиаритмічної терапії


16:10-17:50

Секційне засідання

ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ  

17:50-18:15

Майстер-клас

(клінічний розбір)

Обмін думками: Тактика лікаря при коморбідних станах у хворих з фібриляцією передсердь 

24.09.2021

ХОЛ ЧЕМПІОНІВ

9.00-12.20

Пленарне засідання

ХВОРОБИ МІОКАРДА ТА КЛАПАНІВ СЕРЦЯ

12.20-12.50

Підсумки стендових доповідей

     

13.00–14.00

Генеральна асамблея Всеукраїнської

Асоціації кардіологів України 


СПАРТА

9.00–12.20

Пленарне засідання 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДІОЛОГІЇ


12.20–12.50

Науково-практичний

симпозіум: Менджмент пацієнтів високого ризику ВТЕ в епоху пандемії. Хто

потребує тривалого призначення антикоагулянтної терапії


ОЛІМПІЯ

9.00–11.40

Секційне засідання

КОМОРБІДНІ СТАНИ В КАРДІОЛОГІЇ                 


АЛЬТІУС

9.00–9.30

Науково-практичний симпозіум: 

Антигіпертензивна терапія подвійними комбінаціями – що треба враховувати, щоб зробити оптимальний вибір?                          

9.30-12.20

Секційне засідання

Лекції для лікарів за спеціальністю «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»     


12.20-12.50

Круглий стіл: Предіабет і діабет у пацієнта з артеріальною гіпертензією: акценти діагностики та вибору терапії


ДОСТУП до ТЕСТів до XXII Національного конгресу кардіологів України

Тести будуть доступні тільки зареєстрованим учасникам з 00.00, 25 вересня після завершення Конгресу. до 00.00, 10 жовтня.

Сертифікат 20 балів отримують учасники, які набрали мінімум 60% вірних відповідей (максимально 3 спроби).