Програма

XXIV НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ

Запрошуємо Вас, шановні колеги, детально ознайомитись з програмою Конгресу та підготувати свої запитання відповідно обраного тематичного засідання.

Для доступу до детальнішої інформації програми та доступу до трансляції натисніть кнопку “ПЕРЕЙТИ” відповідного залу.

19.09.2023

9:00 – 9:10

Вітальне слово Всеукраїнської Асоціації кардіологів

України

9:10 – 9:50

Науково-практичний

симпозіум:

Доцільність, ефективність, прихильність – чим сьогодні відповісти

на вимоги профілактики ССЗ


9:50-10:30

Науково-практичний

симпозіум:  

Виклики сьогодення в лікуванні ФП. Як

утримати пацієнта на антикоагулянтній терапії?

                                       

10:30-11:10

Науково-практичний

симпозіум: 

Діалог мультидисциплінарних спеціалістів: у фокусі коморбідний

пацієнт з нФП


11:10-11:50

Науково-практичний

симпозіум:

Два спеціалісти – єдиний погляд на проблему лікування пацієнтів

з гіпертензією та когнітивними порушеннями

            

11:50-12:30

Науково-практичний

симпозіум: Як поєднати рекомендації з клінічною практикою? Нові підходи

2023   

                                         

12:30-13:10

Науково-практичний

симпозіум: Особлива увага до ведення пацієнтів із нФП: постійна оцінка

ризиків та коморбідність

 

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

 

14:00-14:40

Круглий стіл

Артеріальна гіпертензія й ураження нирок: від діагностики

до сповільнення прогресування ХХН

                     

14:40-15:10

Науково-практичний симпозіум:

Антикоагулянтна терапія онкоасоційованих венозних

тромбозів: рекомендації з кардіо-онкології 2022

 

15:10-17:30

ОГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЙ ESC 2023

           

17:35 -18:40

Відкриття XXIV Національного Конгресу кардіологів України

9:00 – 9:10

Вітальне слово Всеукраїнської Асоціації кардіологів

України

9:10 – 9:40

Науково-практичний

симпозіум: Досвід застосування вітчизняних антигіпертензивних препаратів

на первинній ланці. Результати дослідження БАРСТЕР А

 

9:40-10:10

Науково-практичний

симпозіум: Місце антиаритмічних засобів ІС класу в пацієнтів

із персистуючою та пароксизмальною формою фібриляції

передсердь. Досвід країн Балтії  

 

10:10-10:40

Науково-практичний

симпозіум: Подвійні та потрійні комбінації в лікуванні артеріальної гіпертензії


10:40-11:20

Науково-практичний

симпозіум: Нагальні питання амбулаторного застосування діуретиків

при ХСН – діалог експертів


11:20-12:20

Науково-практичний

симпозіум: Нова опція терапії для пацієнтів з гіперхолестеринеміями, коли статинів недостатньо                

          

12:20-13:20

Науково-практичний симпозіум:

Кардіо-ренальна метаболічна взаємодія: практичне значення

для кардіолога


13:20-14:00 ПЕРЕРВА


 14:00-15:30

Науково-практичний симпозіум

10 років успіху: місце дапагліфлозину в революційних змінах

у лікуванні серцевої недостатності


15:30-16:20

Науково-практичний симпозіум

Хвороба Фабрі в Україні: досвід кардіологів


 16:20-16:50

Круглий стіл

Додаткові можливості в лікуванні пацієнтів із резистентною АГ                                           

16:50-17:30

Круглий стіл

Пацієнт для вторинної профілактики ССЗ: кому і чому ми

обираємо поліпіл

9:00 – 9:10

Вітальне слово Всеукраїнської Асоціації кардіологів

України


9:10- 11:40

Секційне засідання

ФУНДАМЕНТАЛЬНА КАРДІОЛОГІЯ ТА РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА


11:40-12:10

Круглий стіл

Артеріальна гіпертензія та коморбідні стани: виклики

менеджменту та шляхи вирішення


12:10-12:50

Думка експертів

Бренд чи генерик?


12:50-13:20

Майстер-клас

Оптимальний вибір молекул для старту терапії АГ

 

13:20-14:00 ПЕРЕРВА


14:00-15:45

Секційне засідання

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ТАКТИКА В ЛІКУВАННІ

СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Частина ІІ

15:45-16:05

Проблемна доповідь

Аритмії симпато-вагусного дисбалансу: доцільність

та можливості флекаїніду16:05-17:05

Круглий стіл

Можливості дапагліфлозину в терапії пацієнтів із СН

на різних етапах лікування

9:00 – 9:10

Вітальне слово Всеукраїнської Асоціації кардіологів

України

09:10- 11:50

Секційне засідання

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ТАКТИКА В ЛІКУВАННІ

СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Частина І


 11:50- 13:20 Конкурс молодих вчених

Частина І


13:20-14:00 ПЕРЕРВА


14:00-17:15    

Конкурс молодих вчених

Частина ІІ       

9:00 – 9:10

Вітальне слово Всеукраїнської Асоціації кардіологів

України

09:10- 13:20

Секційне засідання

СЕРЦЕВО-СУДИННА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Частина І


13:20-14:00 ПЕРЕРВА


 14:00- 15:00 Секційне засідання

СЕРЦЕВО-СУДИННА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Частина ІІ


15:00-15:30    

Майстер-клас

Особливості антитромбоцитарної терапії на амбулаторному етапі

в пацієнта, який переніс ІМ без підйому сегмента ST


15:30-17:30

Секційне засідання

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАС                     

20.09.2023

9.00–12.30

Пленарне засідання

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ ТА ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ


12:30-13:20

Секційне засідання

АНТИТРОМБОТИЧНА ТЕРАПІЯ

Частина І


13:20-14:00 ПЕРЕРВА


14:00-14:50 Секційне засідання

АНТИТРОМБОТИЧНА ТЕРАПІЯ

Частина ІІ


 14:50-15:20 

14:50–15:20 Лекція

Потрійна антигіпертензивна терапія: як можна оптимізувати

результат на практиці

15:20-18:15

Секційне засідання

КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЯ

9.00 – 12.10  

Пленарне засідання

КЛІНІЧНА АРИТМОЛОГІЯ

 

12:10-13:20

Секційне засідання

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА В АРИТМОЛОГІЇ                     

13:20-14:00 ПЕРЕРВА


 14:00-14:40

Круглий стіл

Результати власного дослідження «Оцінка ефективності

застосування препарату Едоксакорд у пацієнтів

із тромбоутворенням та/або сладжем вушка лівого передсердя»


14:15-16:10

Секційне засідання

Освітня програма із легеневої гіпертезії


16:10-18:15

Секційне засідання:

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

9:00-10:10

Секційне засідання

МУЛЬТИФАКТОРНА ПРОФІЛАКТИКА

Частина І


10:10-11:50

Спільне засідання Європейського товариства

з атеросклерозу (EAS), Міжнародного товариства

з атеросклерозу (IAS), Українського товариства з атеросклерозу

та Міжнародної спілки експертів з ліпідології ILEP (International

Lipid Expert Panel)


11:50-13:20

Секційне засідання

МУЛЬТИФАКТОРНА ПРОФІЛАКТИКА

Частина ІІ


13:20-14:00 ПЕРЕРВА


 14:05-18:10

Секційне засідання

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА –СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»   

Частина І

9:00 – 12:00

Секційне засідання

РЕЗИСТЕНТНІ ТА ВТОРИННІ ГІПЕРТЕНЗІЇ  

     

12:00 – 13:20

Об’єднана сесія Міжнародного товариства

кардіо-онкології (ICOS), Council of Cardio-Oncology Європейського

товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України

 

13:20-14:00 ПЕРЕРВА


14:00-16:10 

Круглий стіл, майстер клас


16:10-18:05

Секційне засідання

ПРИНЦИПИ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

В КАРДІО-ОНКОЛОГІЇ

9:00 – 13:20

Пленарне засідання

СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ  


13:20-14:00 ПЕРЕРВА   

      

14:00 – 17:40

 Круглий стіл, проблемні доповіді, симпозіум, семінар

21.09.2023

9.00-10.35

Об’єднана сесія Європейського кардіологічного

товариства та Всеукраїнської асоціації кардіологів України

Joint session ESC and Ukrainian Association of Cardiology

 

10.35–13.20

Пленарне засідання

ГОСТРІ КОРОНАРНІ СИНДРОМИ. СУЧАСНА РОЛЬ ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ

ПРОЦЕДУР У РЕПЕРФУЗІЙНЙ ТЕРАПІЇ STEMI ПАЦІЄНТІВ. АНАЛІЗ

ДАНИХ ОСТАННІХ РОКІВ

Частина I


13:20-14:00 ПЕРЕРВА

Пленарне засідання

ГОСТРІ КОРОНАРНІ

СИНДРОМИ

 

14.00–16.40

Пленарне засідання

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕРВЕНЦІЙНІЙ КАРДІОЛОГІЇ

Частина II   

16.40–18.00

Секційне засідання

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ

КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ ТА АСОЦІАЦІЇ КАРДІОХІРУРГІВ УКРАЇНИ          

9.00-11.05

Пленарне засідання

ІНВАЗИВНА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЯ

 

11.05–13.10

Секційне засідання

АРИТМІЇ СЕРЦЯ: КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ


13:10-13:20

Засідання правління Асоціації аритмологів України

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-14:20

Про проєкт Рекомендацій

14:00-16:05

Спільне Українсько–американське засідання

з інвазивної аритмології


16:05-18:25

Секційне засідання

ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ


  

9.00–10.00

Круглий стіл, клінічний

розбір

10.00–13.20

Пленарне засідання

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДІОЛОГІЇ

Частина І

 

13:20-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-16:20

Секційне засідання

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДІОЛОГІЇ

 Частина ІІ

15:30-16:40

Науково-практичний

симпозіум, круглі столи, проблемна доповідь

     

Круглі столи,

майстер-клас, клінічний

розбір

9.00–12.00

Пленарне засідання

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

Частина І

12.00–13.20

Пленарне засідання

СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

Частина ІІ


13:20-14:00 ПЕРЕРВА


14:00-15:40 

Науково-практичний

симпозіум, круглі стіли

15:40-18:30 

Секційне засідання

КАРДІОМЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ

9.00–13.20

Пленарне засідання

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ


13:20-14:00 ПЕРЕРВА

14.00–18.20

Пленарне засідання

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ

22.09.2023

9.00-14.10

Пленарне засідання

НЕКОРОНАРНІ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

14.10–15.00

Генеральна асамблея

9.00–9.20

Проблемна доповідь

Ера НОАК в антикоагулянтній терапії пацієнтів із ВТЕ: від клінічних досліджень до практики

9.20–14.00

Секційне засідання

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

Частина ІІ


9.00–13.00

Секційне засідання

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

13.00-14.00

Науково практичний симпозіум

Дисліпідемічний континуум – погляд на стику поколінь

9.00–10.00

Круглий стіл,

майстер-клас,

            

10.00-12.00

Секційне засідання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАРДІОНЕВРОЛОГІЇ

Частина І

12.00-13.45

Секційне засідання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАРДІОНЕВРОЛОГІЇ

Частина ІІ

13.45-14.00

Підсумки

стендових доповідей


ДОСТУП до ТЕСТів до XXІV Національного конгресу кардіологів України

Тести будуть доступні тільки зареєстрованим учасникам з 00.00, 23 вересня після завершення Конгресу до 00.00, 15 жовтня.

Сертифікат 10 балів отримують учасники, які набрали мінімум 60% вірних відповідей (максимально 3 спроби).