Стендові доповіді

XXIII Національний конгрес кардіологів України

Представляємо стендові доповіді учасників конгресу. Оберіть тематику та перейдіть до вибору доповіді.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОСТЕРІВ

Кожен учасник може надіслати до оргкомітету 6 слайдів в Power Point 2010 до 27.07.2020р. з поміткою «Постерна сесія» на адресу електронної пошти orgmetod2017@gmail.com


Як створити постер?

Створіть свій е-постер в Power Point. 6 слайдів в Power Point 2010 в одному файлі, назва файлу – ПІБ першого автора. Розмір шрифту - 14 і більше пунктів. Назва повинна бути надрукована жирним шрифтом. Неприпустимі анімовані картинки GIF і відео.

Підведення підсумків відбудеться в прямому ефірі 23.09.2022 зал A о 13:30-14:00

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ

Модератори: д.м.н. О.І. Іркін, д.м.н Я.М. Лутай

Біомаркери NT-PROBNP та ST2 у стратифікації ризику ускладнень у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST за наявності надмірної маси тіла та ожиріння

Барнетт О.Ю., Лабінська О.Є., Галькевич М.П., Кияк Ю.Г. (Львів)

Оцінка прогностичної значущості показників спекл трекінг-ехокардіографії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда

Кобець А.В., Петюніна О.В., Копиця М.П. (Харків)

Рівень ішемії та протромботичної відповіді є пов’язаними з жорсткістю судин у пацієнтів з гострим коронарним синдромом без елевації ST

Щукіна О.С., Коваль О.А., Гордієнко Ю.А., Ткаченко В.А., Шевцова А.І. (Дніпро)

Асиметрічний диметиларгінін – ендотеліальний маркер несприятливого перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу

Фельдман Д.А., Риндіна Н.Г. (Харків)

Взаємозв’язок між адропіном, ірисином і структурно-функціональними параметрами міокарда лівого шлуночка у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та цукровим діабетом 2 типу

Котелюх М.Ю., Заїкіна Т.С. (Харків)

Мієлопероксидаза та глобальний поздовжній стрейн як предиктори клінічних подій у пацієнтів з ожирінням після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST

Петюніна О.В., Копиця М.П., Кобець А.В. (Харків)

Вплив інсулінорезистентності та порушень вуглеводневого обміну на перебіг гострого інфаркту міокарда

Швед М.І., Ястремська І.О. (Тернопіль)

Прогностична користь підвищеного рівня матриксної металопротеїнази-9 у пацієнтів, які піддалися первинному через шкірному коронарному втручанню на тлі гострого інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST: однорічне проспективне дослідження

Вишневська І.Р., Копиця М.П. (Харків)

Роль розчинного супресора туморогенезу 2 у прогнозуванні ефективності реваскуляризації при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST

Кутя І.М., Копиця М.П., Гільова Я.В., Родіонова Ю.В., Петєньова Л.Л. (Харків)

Мієлопероксидаза як предиктор серцевої недостатності та смерті у пацієнтів гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST

Родіонова Ю.В., Копиця М.П., Кутя І.М., Титаренко Н.В., Гільова Я.В. (Харків)


ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

Модератор: к.м.н. О.М. Ломаковський

Діастолічна функція лівого шлуночка у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та хронічним обструктивним захворюванням легень

Князєва О.В., Тамамшева А.О. (Кривий Ріг)


АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Модератори: проф. Л.М. Бабій, к.м.н. О.О. Матова

Зміни сироваткового вмісту ліпокаліну, асоційованого з желатиназою нейтрофілів, у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу

Біловол О.М., Князькова I.I., Kірієнко O.M., Циганков О.І., Абрамова Л.П. (Харків)

Динаміка змін варіабельності артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли інфаркт міокарда, з урахуванням поліморфізму гену рецепторів ангіотензину II типу 1 за результатами довготривалого спостереження

Фурса О.В., Колесник Т.В. (Дніпро)

Ризики розвитку артеріальної гіпертензії за наявності ознак дисплазії сполучної тканини

Рак Н.О., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В., Вірна М.М. (Львів)

Вплив комплексного лікування на діастолічну функцію лівого шлуночка у пацієнтів з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією у поєднанні з ішемічною хворобою

Шейко С. O., Дорошенко О.О. (Дніпро)


АРИТМІЇ

Модератор: д.м.н. Ю.В. Зінченко

The association between diffusing ability of lungs and arrhythmias onset in early post-covid-19 period

Konopkina L.I., Shchudro O.O., Bielosludtseva K.O., Myronenko O.V. (Dnipro)

Пошук предикторів пізніх рецидивів аритмії у хворих із персистуючою фібриляцією передсердь після кардіоверсії

Павлик Н.С., Павлик Я.С., Децик О.Б., Кушта О.Ю., Жарінов О.Й. (Львів)