Показники добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію в динаміці фіксованої комбінації лерканідипіну та еналаприлу

М.Ю. Пенькова, О.В. Мисниченко, Т.Г. Старченко, Л.А. Резнік, С.М. Коваль (Харків)