Діастолічна функція лівого шлуночка у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та хронічним обструктивним захворюванням легень

Модератори: к.м.н. О.М. Ломаковський

Питання

На підставі чого виникло припущення, що ХОЗЛ повинно погіршувати діастолічну функцію лівого, а не правого шлуночка, що логічніше, тим паче, що за даними автора пацієнти з ХОЗЛ не відрізняються від контрольної групи по показникам діастоли ЛШ?


Доповідачі: Князєва О.В., Тамамшева А.О. (Кривий Ріг)

Відповідь

Вельмишановний Олександре Миколайовичу! Відповідаємо на Ваше питання.


Мета нашого дослідження полягала у вивченні діастолічної дисфункції лівого шлуночка у пацієнтів з ІХС та хронічною серцевою недостатністю в поєднанні з ХОЗЛ. В даному повідомленні ми не відображали структурно-функціональний стан правого шлуночка, тому що це виходило за межі даної презентації, та було представлено нами в попередніх публікаціях.

У пацієнтів з ХОЗЛ показники вентиляційної функції достовірно не відрізнялись від пацієнтів з поєднанням ІХС та ХОЗЛ. Але симптоматика (задишка, толерантність до фізичного навантаження) та рівень десатурації були значно більшими при поєднаній патології, ніж при ізольованому ХОЗЛ.

Це вказує на внесок лівошлуночкової недостатності у формування не лише посткапілярної, а й прекапілярної легеневої гіпертензії, про що є данні в наших попередніх публікаціях. На тлі бронхіальної обструкції це може погіршувати вентиляційно-перфузійні відношення з формуванням гіпоксемії.

А кореліяційно-регресійний аналіз довів взаємовідношення між гіпоксемією, бронхіальною обструкцією та розмірами лівого передсердя, діастолічною функцією лівого шлуночка.