Ризики розвитку артеріальної гіпертензії за наявності ознак дисплазії сполучної тканини

Модератори: проф. Л.М. Бабій, к.м.н. О.О. Матова

Питання

На момент первинного обстеження ступень АГ визначалась на тлі антигіпертензивної терапії та яке було лікування АГ, а також чи мали пацієнти ХХН, гіпертрофію ЛШ?


Доповідачі: Рак Н.О., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В., Вірна М.М. (Львів)

Відповідь

На момент первинного обстеження пацієнтів ступень АГ визначався без антигіпертензивної терапії за допомогою ДМАТ для встановлення наявності АГ (ступеня) у пацієнтів з ДСТ.

Це не було метою нашого дослідження, в дослідження не включили хворих на симптоматичну АГ, тяжку СН (ІІІ-IV функціональний класу (ФК) за NYHA), запальні та дегенеративні захворювання СТ, печінкову та ниркову недостатність, онкологічні, ендокринні, імунні, інфекційні захворювання.